Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Restauracja Syrenka, Krutyń 14, 11-710 Piecki.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), a dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, komputerach i u podmiotów trzecich (m.in. biuro rachunkowe, bank).
Państwa zwykłe dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, NIP) mogą być przekazane Administratorowi za pomocą podanego numeru telefonu, adresu e-mail, oraz formularza dostępnego na stronie internetowej sdspiecki.pl. Dane mogą być zbierane także podczas firmowych eventów jak wystawy, targi, pokazy.
Nasza strona internetowa restauracjasyrenka.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Więcej o plikach cookies (tzw. „ciasteczka”) w naszej Polityce cookies (poniżej).
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.
Państwa dane zbierane są w celu:
– prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości, zapytania oraz prośbę o ofertę.
– zawarcie i realizację Umowy o Świadczenie Usług lub Umowa Sprzedaży.
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Państwa:
– dobrowolną zgodę w przypadku danych wprowadzanych w formularzach w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu kontaktowym.
– obowiązkowe w celu zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży / Umowy o świadczenie usług, będąc niezbędne do realizacji celów sprzedażowych bądź wynikające z obowiązków prawnych.
W niektórych sytuacjach dane Klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych Klienta są:
– upoważnieni pracownicy w celu wykonania powierzonych im obowiązków
– serwisanci oprogramowania i sprzętu komputerowego
– Bank
– Biuro rachunkowe
– Firma hostingowa
– Inni partnerzy: Facebook, Google AdWords, Google Analytics,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zawierania z Nami umowy, Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.